Med över 20 år i branschen

Darjac Fastigheter bildades 1994 och ägs av familjen Darlin och har sitt kontor på Norra Vallgatan 34 i centrala Malmö.

Bolaget med diverse dotterbolag har en mycket varierande omsättning som beror på de byggprojekt som för tillfället pågår, omsättningen har exempelvis varit mellan 5 och 60 miljoner åren 2005 till och med 2014. Åren 2005-2006 färdigställdes ett bostadsrättshus med 14 lägenheter och tre affärslokaler i centrala Lund på Laboratoriegatan 13, 2006 färdigställdes ett parhus på Stora Tomegatan i Lund, 2006-2007 färdigställdes 63 bostadsrätter på Farinvägen i Staffanstorp, 2009 två vindslägenheter på Henrik Smithsgatan 10 i Malmö och 2011/2012 färdigställdes 19 st paradvåningar, varav fyra vindsvåningar, i det anrika Wienska Palatset på Östergatan 27 i Malmö. 2013/14 färdigställdes nio vindslägenheter på Kilian Zollsgatan i Slottsstaden.

För tillfället uppförs 50 st smålägenheter på Värpingegård i Lund samt att byggnationen av ett LSS-boende med 8 st hyreslägenheter och 13 st radhus i brf-form skall påbörjas under hösten 2014 på Borggårdsallén i Staffanstorp.

Darjac har omfattande erfarenhet av projektutveckling och besitter såväl ekonomisk som juridisk kompetens.